MONTESSORI EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

MONTESSORI EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

Maria Montessori 20.yy’ın ilk yarısında faaliyetleri içerisinde çok sayıda materyaller geliştirmiştir:

 • Günlük yaşam becerileri
 • Duyuların eğitimi
 • Dil gelişimi
 • Matematiksel düşünmenin geliştirilmesi
 • Kozmik eğitimi

Artık çağdaş öğrenme araştırmaları ve gelişim psikolojisi de bütünsel öğrenmenin gerekliliğini göstermektedir ve Maria Montessori bunu kendi zamanında anlamış ve çocuklarla çalışmasında da gerçekleştirmiştir.

Montessori materyalleri çocuklar için geliştirilmiş malzemelerdir. Her materyal çocukta doğrudan amaçlarla birlikte:

 • Kaba motor,
 • İnce motor,
 • Bilişsel,
 • Sosyal
 • Dil gelişimi,
 • Zihinsel ve Duygusal gelişimini destekleyecek unsurları barındırırlar.

Öğretmenin Montessori materyallerini çok iyi tanıması gerekir. Çünkü öğretmenin yıllık, aylık, günlük planı hazırlanmış çevredeki materyallerdir. Bu nedenle öğretmenin materyallerdeki doğrudan ve dolaylı kazanımları bilmeleri, çocuklar çalışırken gözlemlemeleri ve gözlemlediklerini titiz bir şekilde kaydederek takip etmeleri önemlidir. Çocuğun herhangi bir materyal ya da çalışmadaki yeterliliği ya da beceriksizliği, eksikliği ya da ileri olma durumu saptanırsa ancak üzerinde düşünülerek tamamlanabilir. Bunun için de öğretmenin en önemli görevi çocuklar materyallerle çalışırken onları gözlemlemektir.