REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Okul öncesi eğitim dönemi (3-6 yaş) çocuk gelişimi ve karakter oluşumu için en önemli dönemlerden biridir. Çocuğun bu dönemde almış olduğu eğitim (olumlu veya olumsuz) çocuğun ileriki eğitim dönemlerinde alacağı eğitimin temelini oluşturacağından özel bir öneme sahiptir.         

Okul öncesi dönemde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarıyla ilgili hedeflenen düzeye erişen çocuk; araştırmaktan hoşlanan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, sosyal ilişkilere önem veren, paylaşmayı bilen, yaşadığı çevreye duyarlı mutlu birey olarak toplumdaki yerini alacak ve topluma faydalı birey olacaktır. Bu dönemde çocuğun anne babadan bağımsız hareket etmesi, sosyal rolleri öğrenmesi, bilişsel ve duyuşsal anlamda beceriler kazanması ve okula uyum sağlaması ancak uygun bir eğitim ile ve aileden, öğretmenlerden alınan sosyal destek ile mümkündür. Çocuğun bu dönemde kendini tanıması ve kabulü, özgüveninin gelişmesi, hayal dünyasının gelişmesi, meslekleri tanıması kısacası çocuğun toplumda kendini bir birey olarak algılamasının gerçekleşmesi için Medi Anaokulu'nda rehberlik hizmetleri planlanır ve uygulanır.