2015-2016 ÖĞRETMEN EĞİTİM SEMİNERLERİ

2015-2016 ÖĞRETMEN EĞİTİM SEMİNERLERİ

Okulumuzda akademik kalitenin daha da arttırılması ve eğitim içeriklerinin öğrenciye ve veliye daha nitelikli bir şekilde ulaştırılması için öğretmenler arası eşgüdümü arttıran zümre çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Medi Anaokulu olarak; soru sormaktan ve sorgulamaktan korkmayan, ezberlemeyen ama öğrenen, öğrenirken mutlu olan öğrenciler yetiştirmek eğitim anlayışımızın temelini oluşturur. Bu temel her öğrencinin sahip olduğu gelişim düzeyine karşılık gelen maksimum performansı ortaya çıkarmak üzere kurulmuştur.

Bunun yolu da Medi Anaokulu'nun öğrencilerine verdiği değerin zümre çalışmaları ile tüm öğretmenlerimiz tarafından aynı kalitede yapılmasına bağlıdır.

Genç, dinamik ve deneyimli eğitim kadrosuyla Medi Anaokulu, eğitim öğretim yılı başlamadan önce zümre toplantılarıyla yeni eğitim dönemine hazırlanır. Bu sayede Tüm branşlardan öğretmenler,  yeni eğitim döneminde Medi Anaokulu;'nun  köklü eğitim anlayışını pekiştirecek  projeleri de bu seminerlere katılarak tartışma imkanı bulurlar. Öğretmenlerin öğrencilerle olan diyaloğundan, eğitimde izlenecek yöntemlere kadar tüm konuların tartışıldığı toplantılarla ve yeni eğitim yılına hazır olmanın verdiği güven içerisinde gelecek ile ilgili adımlarımızı atarız.