3-4 Yaş toprak konulu proje

3-4 Yaş toprak konulu proje

Çocukların doğa dostu bir yaşam tarzını benimsemesinde en önemli etkenlerden biri de açık havanın bir öğretim aracı olarak kullanılmasıdır. Araştırmalara göre doğal ortamda düzenli ve sürekli olarak tekrarlanan olumlu deneyimler sürdürülebilir davranışlar ve yaşam tarzı edinmede etkili olmaktadır. Medi Anaokulu'nda uyguladığımız projeler ile öğrencilerimiz toprak, su ve hava konularını işleyeceklerdir.

Minik öğrencilerimiz bu projeler sayesinde çevre eğitimlerini açık alanda uygulamalı olarak ve çevre duyarlılığını kazanarak, yaşayarak öğrenecekler, sosyal sorumluluk bilincini olabildiğinde erken yaşta kazanacaklardır.

Bu etkinlik sonucunda çocuklarımız;

  • İnce motor becerilerini geliştirir.
  • Kaba motor becerilerini geliştirir.
  • Canlıların ortak özelliklerini tanır.
  • Grup içi aktivitelerde rol alır.
  • Toprağın dünya için önemini kavrar.
  • Doğayı koruma bilinci edinir.
  • Canlıların yaşam hakkına saygı duymayı öğrenir.