ortopedia ayak taraması

ortopedia ayak taraması

Doğumdan itibaren çocukların ayakları takip edilmelidir. Yürümeye başladıktan itibaren uygun ayakkabı giydirilmeli, ayağın dik ve düzgün bir şekilde basması sağlayarak gelişimine yardımcı olunmalıdır.
Yapılan taramadaki amacımız; Küçük yaşlarda ayağın doğru basmasını sağlayarak ileri yaşlarda oluşabilecek omurilik anomalilerinin önlenmesidir.